Ledenbijeenkomst OCR | Donderdag 14 november 2019

Wanneer: Donderdag 14 nov 2019

Het bestuur van de Ondernemers Club Rheden heeft het genoegen de leden, mede namens
de programma commisie, uit te nodigen voor een bijeenkomst op donderdag 14
november 2019 bij ons lid Astrum College, Gruttostraat 10, 6883 CN Velp

Logo Astrum College

Het programma ziet er als volgt uit:
-16.45 uur: inloop en ontvangst met koffie/thee/fris (lokaal 0.34)
-17.30 uur: Start programma. Welkomstwoord door Paul de Lange, voorzitter OCR
en Henk-Paul Hegeman, Kwartiermaker namens Astrum College
17.40 uur: Sessie Jonge Helden Academie door Rogier van Aanholt met als titel
“Iedereen deugt, maar waarvoor? Een visie op menskundige bedrijfskunde (zie
volgende blad)
18.25 uur: Diner in leerrestaurant La Rana (op dezelfde locatie)
20.30 uur: Afsluiting

© 2022 creaza.nl / Ondernemers Club Rheden / Privacy Verklaring