Historie

De Industriële Club Rheden, kortweg ICR, is opgericht op 13 januari 1995 en is voortgekomen uit een fusie van twee bestaande ondernemersverenigingen, te weten Kring Ondernemers Rheden (KOR), opgericht in 1986 en Kring Dierense Werkgevers (KDW), opgericht in 1966. 

 

De akte van oprichting van de ICR is notarieël vastgelegd op 16 oktober 1998. De vereniging heeft tot doel de belangen te behartigen van de leden, ervaringen uit te wisselen en kennis te verrijken alsmede sociale contacten te onderhouden en te versterken, zo is te lezen in de statuten. Om dit doel te bereiken wordt periodiek overleg gevoerd met gemeentelijke bestuurders, worden bijeenkomsten gehouden waarbij lezingen worden gegeven over actuele onderwerpen, bedrijfsbezoeken afgelegd en informatie uitgewisseld tussen de leden onderling met het doel de activiteiten van de lid ondernemingen  beter te begrijpen en hiervan te profiteren.

 

Niet langer enkel industriële bedrijven

Aanvankelijk was de ICR een vereniging van en voor industriële bedrijven, handelsondernemingen en dienstverlenende bedrijven. De laatste jaren is echter de industrie binnen onze gemeente Rheden niet meer te vergelijken met de situatie van enkele decennia geleden; er zijn grote bedrijven vertrokken, van eigenaar veranderd en/of de productie is overgebracht naar het buitenland. De maakindustrie van weleer is niet meer te vergelijken met de industrie die thans binnen onze gemeentegrenzen actief is. Wij hebben de laatste jaren dan ook niet alleen leden in ons bestand die puur industriëel georiënteerd zijn, maar ook het middelbaar en hoger onderwijs, zorginstellingen en dienstverleners als accountants en banken.

 

Het bestuur en de leden hebben vanaf eind 2016 enkele keren de toekomst van de ICR tegen het licht gehouden. De discussies hebben onder andere geleid tot het besluit dat de naam ICR al lang niet meer de lading dekt en beter kan worden omgedoopt tot Ondernemers Club Rheden, afgekort OCR.

 

Ons toelatingsbeleid v.w.b. detailhandel blijft onveranderd van kracht; deze is uitgesloten van lidmaatschap ook omdat de detailhandel reeds goed is vertegenwoordigd binnen bestaande ondernemersverenigingen waar wij als OCR goed mee samen willen (blijven) werken. Hetzelfde geldt voor ondernemingen/instellingen en ondernemersverenigingen buiten de grenzen van onze gemeente; hiermee willen wij de banden versterken om van elkaar te leren of om samen te kunnen optrekken naar bijvoorbeeld de provinciale of landelijke overheid, mocht dat nodig zijn.

 

Ons doel is de OCR een vereniging van werkgevers binnen de gemeente Rheden te laten zijn waar de werkgevers in de gemeente Rheden graag lid van willen worden omdat de OCR hen wat te bieden heeft; Naast belangenbehartiging naar de overheid zijn dat netwerkborrels, interessante voordrachten, bedrijfsbezoeken, maar zeker ook het stimuleren van informele en sociale contacten tussen de leden.

Agenda
12
sep
10
okt
Donderdag 10 okt 2024
Bedrijfsbezoek Hupkes Kampen
© 2024 creaza.nl / Ondernemers Club Rheden / Privacy Verklaring / Webmail